Mao Thi chú sớ: 毛詩注疏

Mao Thi chú sớ còn gọi là Mao Thi chính nghĩa, là một kinh trong Ngũ kinh chính nghĩa, do nhóm Khổng Dĩnh Đạt đời Đường vâng sắc biên soạn vào năm Trinh Quán thứ 16 (642), thời Minh, Thanh đưa vào Thập tam kinh chú sớ. Văn bản 20 quyển, 3.700 trang, nghiên. Mời các bạn truy cập bản fulltext tại link:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53189

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s